"น่าจะเพิ่ม spss ในโปรแกรมนะคะ เพราะบางคนไม่มี computer ต้องไปใช้ที่อื่น หรือตามร้าน net ซึ่งไม่มีโปรแกรม spss" HR 17 (121-122/6)
"คำถามเรื่องความสัมพันธ์, การเปรียบเทียบอาจจะมี link ไปที่นิยามความหมาย เพื่อการนำไปใช้" HR 17 (154/7)
"click จากคำของมันได้เลย เหมือน Wikipedia" HR 17 (155/7)
"อาจปรับให้มี webboard หรือ conference ที่เป็น two-way communication ก็จะดีขึ้น" HR 17 (224/10)

“ให้มี interactive, VDO”
“Link ไปที่เนื้อหา”
“อธิบายข้อที่ผิด”
HROD8_(238-240/10)


Ploy:
HR 8

"หรืออาจทำเป็นเหมือน E-learning มีสอนแล้วก็อาจมี interaction" (194/8)
"บางที่เค้าก็มีอาจารย์ Lecture เลย" (202/9)
"ให้มี interactive, VDO" (238/10)
"Aj. Sai: Method อื่นๆที่ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นมั้ย - Discussion" (378-379/16)

HR 17
"อยากให้มีระบบที่ Response ได้ คือถ้าลืม username/ password" (51/3)
"มี response ได้ - Aj. Sai: ยังไงคะ - ก็สามารถเข้าไปสอบถามอาจารย์ได้" (60-62/3)
"มี web board ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" (119/6)
"น่าจะเพิ่ม spss ในโปรแกรมนะคะ เพราะบางคนไม่มี computer ต้องไปใช้ที่อื่น หรือตามร้าน net ซึ่งไม่มีโปรแกรม spss" (121-122/6)
"คำถามเรื่องความสัมพันธ์, การเปรียบเทียบอาจจะมี link ไปที่นิยามความหมาย เพื่อการนำไปใช้" (154/7)
"click จากคำของมันได้เลย เหมือน Wikipedia" (155/7)
"ถ้าเป็น web อยากให้มี powerpoint หรือเป็น VDO ที่อ.สอน สามารถเรียนเองหรือเรียนซ้ำได้ ในกรณีที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือทำความเข้าใจเพิ่ม (hybrid)" (216-217/10)
"อาจปรับให้มี webboard หรือ conference ที่เป็น two-way communication ก็จะดีขึ้น" (224/10)

PEAW
“อยากให้มีระบบที่ Response ได้ คือถ้าลืม username/ password”
HROD17_(51/3)

“อยากให้ excel เปิดในหน้า web ได้เลย ไม่ต้องเปิด 2 หน้าต่าง”
HROD17_(88/4)

เพิ่มเติมจากคุณ….ครับ เป็น vdo เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับโจทย์ก็โอเค”
“บางคนมีปัญหาเรื่องภาษา ดู vdo หรือภาพก็อาจเข้าใจมากขึ้น”
HROD17_(89-90/4)

“น่าจะทำเป็น Game หรือ Facebook”
HROD17_(106/5)

“เป็น one-way communication อาจปรับให้มี webboard หรือ conference ที่เป็น two-way communication ก็จะดีขึ้น”
HROD17_(224/10)

“ให้มี interactive, VDO”
“Link ไปที่เนื้อหา”
“อธิบายข้อที่ผิด”
HROD8_(238-240/10)

“พอทำผิด บอกว่าตรงไหนผิด รวมทั้งแนะนำด้วยว่า ที่ถูกต้องทำยังไง มีกระบวนการยังไง” (กลุ่มตัวอย่างหลายท่านพยักหน้า)
HRod8_(245-246/10)

3.Immediate feedback
“ช่วยถ้ามีการอธิบาย แต่ตอนนี้ไม่ช่วย เพราะไม่มีการอธิบาย”
“จะไม่มีประโยชน์เลย ถ้ามันบอกแค่ผิดกับถูก”
“ควรอธิบายให้ทำครั้งต่อไปถูกด้วย”
“immediate feedback ดีที่บอกเราให้รู้ว่าถูกหรือผิดไปเลย”
“แต่ถ้าเพิ่มอธิบายจะยิ่งช่วย”
HROD8_(367-372/14)

*Aj. Sai*

“อยากให้มีระบบที่ Response ได้ คือถ้าลืม username/ password” HR 17 (61/3)
“อยากให้ excel เปิดในหน้า web ได้เลย ไม่ต้องเปิด 2 หน้าต่าง”

“เพิ่มเติมจากคุณ….ครับ เป็น vdo เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับโจทย์ก็โอเค”
“บางคนมีปัญหาเรื่องภาษา ดู vdo หรือภาพก็อาจเข้าใจมากขึ้น” HR 17 (88-90/4)

“น่าจะทำเป็น Game หรือ Facebook” HR 17 (106/5)

“ตอนจบน่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่า Congratulation” (กลุ่มตัวอย่างท่านอื่นๆหัวเราะ)
“อาจจะมีโชว์ไว้ก็ได้นะ ว่าใครเสร็จเมื่อไหร่ จัดอันดับ”
“อาจจะมีเป็นรางวัลหรือแต้มสะสมก็ได้” (กลุ่มตัวอย่างดูกระตือรือล้นและสนใจในประเด็นเรื่องนี้เป็นพิเศษ) HR 17 (110-112/5)

Aj. Sai: แล้วปรับอะไรอีกมั้ย
“ต้องปลูกฝังให้ทำตั้งแต่แรก”
“เห็น level ของคนที่เข้า เหมือนเกมส์ออนไลน์”
“ตัว username อาจเป็นชื่ออื่น เหมือนเวลาเราเล่นเกมออนไลน์ก็จะใช้ชื่อเฉพาะ”
“กลัวคนรู้ว่าเรายังไม่ผ่าน”
“มี web board ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
“ให้เลือกเพื่อนได้ สามารถกำหนดได้ว่าให้ใครเห็นคะแนน หรือไม่ให้เห็น”
“น่าจะเพิ่ม spss ในโปรแกรมนะคะ เพราะบางคนไม่มี computer ต้องไปใช้ที่อื่น หรือตามร้าน net ซึ่งไม่มีโปรแกรม spss ” HR 17 (114-122/6)
“click จากคำของมันได้เลย เหมือน Wikipedia” 155/7

“มีธงปักว่าอยู่ตรงไหนแล้ว บันไดมงกุฏ”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License