Picture

“อยากให้มีรูปภาพประกอบด้วย จะได้ Relax ขึ้น เพราะมันมีแต่ตัวหนังสือ” HROD17_(85/4)
“ยกตัวอย่างวิจัยมาเรื่องนึง ก็อาจมีภาพเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ เช่นถ้าพูดถึงผู้จัดการโรงงาน ก็อาจมีภาพบรรยากาศที่เกี่ยวกับโจทย์ เป็นโรงงาน หรือถ้าเป็นเรื่องการฝึกอบรมก็เป็นภาพพนักงานนั่งฝึกอบรม”
HROD17_(86-87/4)


PEAW
“อยากให้มีรูปภาพประกอบด้วย จะได้ Relax ขึ้น เพราะมันมีแต่ตัวหนังสือ”
“ยกตัวอย่างวิจัยมาเรื่องนึง ก็อาจมีภาพเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ เช่นถ้าพูดถึงผู้จัดการโรงงาน ก็อาจมีภาพบรรยากาศที่เกี่ยวกับโจทย์ เป็นโรงงาน หรือถ้าเป็นเรื่องการฝึกอบรมก็เป็นภาพพนักงานนั่งฝึกอบรม”
HROD17_(85-87/4)

“มีภาพเยอะๆ เพราะตัวหนังสือมันเยอะมาก”
“ภาพน่าจะเข้ากับ case เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ”
Aj. Sai: ยังไงคะ
“ก็ถ้ากล่าวถึงโรงงานหรือผู้จัดการก็ใส่ภาพที่สอดคล้อง”
“Display ไม่ค่อยมีสีสัน”
“ตัวหนังสือเล็กแล้วก็แน่นไปหน่อย”
HROD8_(251-256/11)

Aj. Sai
Text เยอะ HR 8 (160/7)
“มีภาพเยอะๆ เพราะตัวหนังสือมันเยอะมาก”
“ภาพน่าจะเข้ากับ case เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ”
Aj. Sai: ยังไงคะ
“ก็ถ้ากล่าวถึงโรงงานหรือผู้จัดการก็ใส่ภาพที่สอดคล้อง”
“Display ไม่ค่อยมีสีสัน”
“ตัวหนังสือเล็กแล้วก็แน่นไปหน่อย” (251-256/11)
“หน้า Web แรกตัวหนังสือเยอะไป” (กลุ่มตัวอย่างบางท่านพยักหน้า)
หน้า Web แรกตัวหนังสือเยอะไป” (กลุ่มตัวอย่างบางท่านพยักหน้า)
“หาปุ่มที่จะเข้าไป Register ไม่เจอ” (มีเสียงพูดว่าใช่…จากกลุ่มตัวอย่างหลายท่าน)
“น่าจะเอา Logo nida ใส่ไปใน web ด้วย เวลาที่คนอื่นเข้ามาใช้ เค้าจะได้รู้ว่านี่เป็นของอาจารย์นิด้านะ” (น้ำเสียงแสดงถึงความภูมิใจ)
“อยากให้มีรูปภาพประกอบด้วย จะได้ Relax ขึ้น เพราะมันมีแต่ตัวหนังสือ” HR 17 (63-66/3)
“ยกตัวอย่างวิจัยมาเรื่องนึง ก็อาจมีภาพเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ เช่นถ้าพูดถึงผู้จัดการโรงงาน ก็อาจมีภาพบรรยากาศที่เกี่ยวกับโจทย์ เป็นโรงงาน หรือถ้าเป็นเรื่องการฝึกอบรมก็เป็นภาพพนักงานนั่งฝึกอบรม” (85-87/4)

“theme สีฟ้าก็โอเคแล้ว ตัวหนังสือมากไป แต่อาจปรับหน้า web บ้างให้เห็นปุ่ม register ชัดๆ” 149/7


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License