Adjust case content

Adjust case content

"อยากให้ปรับโจทย์ใน learn via web ให้เป็นงานวิจัยมากขึ้น
Aj. Sai: ยังไงคะ
“ก็ให้โจทย์เป็นลักษณะเหมือนคำถามวิจัย เพราะเวลาไปใช้จริงจะได้เข้าใจและทำเป็น" HR 17 (20-22/2)

Aj. Sai: แล้วที่โจทย์เป็นแบบ case base ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นมั้ย
“ดีฮะ มันเป็นเรื่องเป็นราว มันจะดีตอนที่เราไปเจออะไรจริงๆ เราจะนึกถึงเนื้อหา case ได้” (บางท่านพยักหน้า)
“ดีตอนเวลาสอบ เพราะเวลาอ.สอบชอบให้ทำ case” (บางท่านพยักหน้า)
HROD8_(326-328/14)

“อยากให้ปรับโจทย์ใน learn via web ให้เป็นงานวิจัยมากขึ้น” HR 17 (20/1)


Ploy:

HR 17
"โจทย์ใน web เอามาล้อกับที่เรียนอยู่ก็อาจจะเข้าใจมากขึ้น" (17/2)

"อยากให้ปรับโจทย์ใน learn via web ให้เป็นงานวิจัยมากขึ้น
Aj. Sai: ยังไงคะ
“ก็ให้โจทย์เป็นลักษณะเหมือนคำถามวิจัย เพราะเวลาไปใช้จริงจะได้เข้าใจและทำเป็น" (20-22/2)

"ยกตัวอย่างวิจัยมาเรื่องนึง ก็อาจมีภาพเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ เช่นถ้าพูดถึงผู้จัดการโรงงาน ก็อาจมีภาพบรรยากาศที่เกี่ยวกับโจทย์ เป็นโรงงาน หรือถ้าเป็นเรื่องการฝึกอบรมก็เป็นภาพพนักงานนั่งฝึกอบรม" (86-87/4)
"อยากให้ควบคู่กับเรื่องเรียน เช่นวันนี้ทำ t-test ก็ไปทำแบบฝึกหัดเรื่อง t-test" (132/6)
"เรื่องนี้ ทำเรื่องนี้ แล้วก็อาจให้ลองทำท้ายคาบ" (141/7)
"โจทย์บางข้อถามต่อเนื่องก็ได้ ยกเป็น case ใหญ่ไปเลย เราจะได้รู้ว่า จะต้องเลือกใช้ข้อมูลจากตรงไหน เพราะพอแยกเป็นรายข้อ ข้อมูลก็จะมีไว้เฉพาะเท่าที่ใช้ เพราะจริงๆเวลาทำวิจัยเราเก็บข้อมูลมาเยอะ จะได้เลือกใช้ถูกต้องกับคำถามวิจัย" (151-153/7)
"คำถามเรื่องความสัมพันธ์, การเปรียบเทียบอาจจะมี link ไปที่นิยามความหมาย เพื่อการนำไปใช้" (154/7)
"click จากคำของมันได้เลย เหมือน Wikipedia" (155/7)

"Aj. Sai: ถ้าใช้ learn via web เป็นส่วนหนึ่งของการสอบ final ด้วยจะดีมั้ย
ถ้า test มันวัดสิ่งที่เรียนได้จริง คือ เนื้อหาที่เรียนกับที่ web ต้องmatch กัน" (156-157/7)

"ลักษณะโจทย์ควรเชื่อมโยงกับเนื้อหา" (160/8)
"อยากให้เนื้อหาสถิติที่สอนกับ learn via web เชื่อมโยงกัน โดยอาจารย์สอน basic แล้วเราก็ทำใน web แล้วสุดท้ายก็มาพูดคุยถึงปัญหา (hybrid class)" (213-214/10)

PEAW
“อยากเห็นโจทย์ภาษาไทย เพราะบางทีแปลไม่ถูกจริงๆ” (มีกลุ่มตัวอย่างบางท่านพยักหน้า)
“โจทย์ใน web เอามาล้อกับที่เรียนอยู่ก็อาจจะเข้าใจมากขึ้น”
HROD17_(16-17/1)

“อยากให้ปรับโจทย์ใน learn via web ให้เป็นงานวิจัยมากขึ้น”
HROD17_(20/1)

“ก็ให้โจทย์เป็นลักษณะเหมือนคำถามวิจัย เพราะเวลาไปใช้จริงจะได้เข้าใจและทำเป็น”
HROD17_(22/1)

“มีเฉลยว่าทำถูกหรือผิด รวมทั้งอธิบายด้วยว่าผิดยังไง และจะต้องทำยังไงให้ถูก”
“มีคำกระตุ้น เช่น พยายามอีกนิด, สู้ๆต่อไปนะ เพื่อให้กำลังใจ”
“ควรใส่เลขหน้าข้อ”
“มีธงปักว่าอยู่ตรงไหนแล้ว บันไดมงกุฏ”
HROD17_(188-191/9)

Aj. Sai: แล้วที่โจทย์เป็นแบบ case base ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นมั้ย
“ดีฮะ มันเป็นเรื่องเป็นราว มันจะดีตอนที่เราไปเจออะไรจริงๆ เราจะนึกถึงเนื้อหา case ได้” (บางท่านพยักหน้า)
“ดีตอนเวลาสอบ เพราะเวลาอ.สอบชอบให้ทำ case” (บางท่านพยักหน้า)
HROD8_(326-328/14)

Aj.Sai
Mix
“เพิ่มข้อ Medley ให้ mix” HR 8 (364/16)

HR Content
“เปลี่ยนเป็น OD Manager” “รายละเอียดโจทย์มันซ้ำเกินไป คือ ไม่ต้องดูอะไรแล้ว มันเหมือนกันหมด แต่มาดู less than, more than น่าจะมีความหลากหลาย” 365/16

Research Content
“เป็นคำถามวิจัยเลยก็ได้” 366/16

“อยากให้ปรับโจทย์ใน learn via web ให้เป็นงานวิจัยมากขึ้น” HR 17 (20/1)

“โจทย์บางข้อถามต่อเนื่องก็ได้ ยกเป็น case ใหญ่ไปเลย เราจะได้รู้ว่า จะต้องเลือกใช้ข้อมูลจากตรงไหน เพราะพอแยกเป็นรายข้อ ข้อมูลก็จะมีไว้เฉพาะเท่าที่ใช้ เพราะจริงๆเวลาทำวิจัยเราเก็บข้อมูลมาเยอะ จะได้เลือกใช้ถูกต้องกับคำถามวิจัย”

“คำถามเรื่องความสัมพันธ์, การเปรียบเทียบอาจจะมี link ไปที่นิยามความหมาย เพื่อการนำไปใช้”
“โจทย์บางข้อถามต่อเนื่องก็ได้ ยกเป็น case ใหญ่ไปเลย เราจะได้รู้ว่า จะต้องเลือกใช้ข้อมูลจากตรงไหน เพราะพอแยกเป็นรายข้อ ข้อมูลก็จะมีไว้เฉพาะเท่าที่ใช้ เพราะจริงๆเวลาทำวิจัยเราเก็บข้อมูลมาเยอะ จะได้เลือกใช้ถูกต้องกับคำถามวิจัย”
“คำถามเรื่องความสัมพันธ์, การเปรียบเทียบอาจจะมี link ไปที่นิยามความหมาย เพื่อการนำไปใช้” HR 17 (151-154/7)


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License