Add class assignment

"เหลือเวลา ชม.ท้ายคาบ ให้ทำ learn via web ในเรื่องที่สอน เพราะจะได้ทำไปพร้อมๆกันด้วย มีปัญหาอะไรก็ถามเพื่อนและอาจารย์ได้" (มีเสียงอืม..จากคนอื่นๆ) HR 17 (133-134/6)
"ช่วยกันได้ด้วย" (มีเสียงอืม..จากคนอื่นๆ) HR 17 (135/6)
"พอเรียนแล้ว ก็ให้ทำด้วยกันเลย ก็น่าจะลดความกลัวลงได้นะครับ" HR 17 (198/9)
“เนื่องจากพวกเรา miss เนื้อหาใน web อาจารย์อาจ Assign ให้เราเข้าไปศึกษา แล้วนำมาอธิบายเพื่อน กลุ่มนี้ทำเรื่องอะไรก็มาอธิบายกับเพื่อนว่าใน learn via web ว่าไง เพื่อให้ทุกคน Access ในสิ่งที่อาจารย์ต้องการมากกว่าตัว exercise” HR 8 (188-190)


Add class assignment
Ploy:
HR 8

"น่าจะมีการ Commit ว่าเดือนนี้นะ ให้เข้าไปดูแล้วมา brief ย่อยเป็นช่วงๆ ว่า step แรกเป็นไงบ้าง แล้วมันจะกระตุ้นคนให้เข้า ไม่ใช่ว่าเหลือเวลาเพียงจวนเจียนแล้วเข้ารวด" (85/4)
"เนื่องจากพวกเรา miss เนื้อหาใน web อาจารย์อาจ Assign ให้เราเข้าไปศึกษา แล้วนำมาอธิบายเพื่อน กลุ่มนี้ทำเรื่องอะไรก็มาอธิบายกับเพื่อนว่าใน learn via web ว่าไง เพื่อให้ทุกคน Access ในสิ่งที่อาจารย์ต้องการมากกว่าตัว exercise" (188/8)
"ดูเนื้อหาใน web Aj. Art แล้วแบ่งกลุ่ม present ให้เพื่อนฟัง" (237/10)
"ให้ไปเลยเป็นเดือน ก็มาเจอกันได้ครับ ก็อาจแบ่งกลุ่มตอนสุดท้ายให้มา present ก็ได้ ก็อยากให้มีมาคุยกัน" (281/12)
"เห็นด้วยกับคุณหนึ่งที่พอเราเรียนรู้เสร็จแล้ว แต่ละกลุ่มอาจมา share ว่าเรียนรู้อะไรกันบ้าง" (283/12)

HR 17
"เหลือเวลา ชม.ท้ายคาบ ให้ทำ learn via web ในเรื่องที่สอน เพราะจะได้ทำไปพร้อมๆกันด้วย มีปัญหาอะไรก็ถามเพื่อนและอาจารย์ได้" (มีเสียงอืม..จากคนอื่นๆ) (133-134/6)
"ช่วยกันได้ด้วย" (มีเสียงอืม..จากคนอื่นๆ) (135/6)
"พอเรียนแล้ว ก็ให้ทำด้วยกันเลย ก็น่าจะลดความกลัวลงได้นะครับ" (198/9)
"เรียนในห้องเรียน พอมีช่วงเวลาท้ายคาบก็ให้ลองทำอาจจะดีกว่า พอติดปัญหาก็จะได้ช่วยกันเลย อาจารย์ก็ยังอยู่ด้วย ไม่เข้าใจถามได้ทันที" (199-200/9)
"อาจบังคับเป็น 5 คะแนนไปเลย ไม่ต้องมี option ให้เลือกทำหรือไม่ทำ" (203/9)
"อาจกำหนดระยะเวลา ทำในช่วงนี้ได้คะแนนเต็ม ทำหลังจากนี้ได้ลดหลั่นลงไป" (204/9)

PEAW
“อยากให้ควบคู่กับเรื่องเรียน เช่นวันนี้ทำ t-test ก็ไปทำแบบฝึกหัดเรื่อง t-test”
“เหลือเวลา ชม.ท้ายคาบ ให้ทำ learn via web ในเรื่องที่สอน เพราะจะได้ทำไปพร้อมๆกันด้วย มีปัญหาอะไรก็ถามเพื่อนและอาจารย์ได้” (มีเสียงอืม..จากคนอื่นๆ)
“ช่วยกันได้ด้วย” (มีเสียงอืม..จากคนอื่นๆ)
HROD17_(132-135/6)

“เรียนเรื่องนี้ ทำเรื่องนี้ แล้วก็อาจให้ลองทำท้ายคาบ แต่กำหนด deadline 1 อาทิตย์ในเรื่องนั้นๆ”
“หรือ quiz แล้วคนไม่ผ่าน ก็ให้โอกาสทำใหม่ แล้วอาจลดคะแนน”
HROD17_(141-142/7)

“พอเรียนแล้ว ก็ให้ทำด้วยกันเลย ก็น่าจะลดความกลัวลงได้นะครับ”
“เรียนในห้องเรียน พอมีช่วงเวลาท้ายคาบก็ให้ลองทำอาจจะดีกว่า พอติดปัญหาก็จะได้ช่วยกันเลย อาจารย์ก็ยังอยู่ด้วย ไม่เข้าใจถามได้ทันที”
HROD17_(198-200/9)

“เรียนเรื่องที่ 1 อธิบายก่อน แล้วก็ไปทำการบ้าน แล้วก็กลับมารายงานผล แล้วก็ค่อย Assignment 2”
HROD8_(261/11)

“เนื้อหาสมควรกับเวลาแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคน ถ้าแบ่งซอยก็ไปทำท้ายๆ อยู่ดี”
HROD8_(273/12)
“ที่ให้เป็น interval เพื่อจะได้มาพูดคุยถึงปัญหากัน แล้วอาจารย์ก็ไม่ต้องมา focus group”
“ให้ไปเลยเป็นเดือน ก็มาเจอกันได้ครับ ก็อาจแบ่งกลุ่มตอนสุดท้ายให้มา present ก็ได้ ก็อยากให้มีมาคุยกัน”
HROD8_(280-281/12)
“เห็นด้วยกับคุณหนึ่งที่พอเราเรียนรู้เสร็จแล้ว แต่ละกลุ่มอาจมา share ว่าเรียนรู้อะไรกันบ้าง”
HROD8_(283/12)

“เห็นด้วยกับ Hybrid แต่จะแบ่งยังไงขึ้นอยู่กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์มากกว่า เช่นเนื้อหาก็ผลักไปที่ web ไปเลย แต่ถ้าเนื้อหาความเข้าใจก็เรียนกับอาจารย์”
HROD8_(383-384/16)

“ทุกเนื้อหาขอเป็นอาจารย์หมด แต่แบบฝึกหัดหรือเนื้อหาเสริมก็ไปศึกษาเพิ่ม แล้วแทนที่จะส่งแบบฝึกหัดโดยตรงก็ส่งผ่าน web แทน”
HROD8_(392-393/17)

Aj. Sai

N

Add Class Assignment
“เนื่องจากพวกเรา miss เนื้อหาใน web อาจารย์อาจ Assign ให้เราเข้าไปศึกษา แล้วนำมาอธิบายเพื่อน กลุ่มนี้ทำเรื่องอะไรก็มาอธิบายกับเพื่อนว่าใน learn via web ว่าไง เพื่อให้ทุกคน Access ในสิ่งที่อาจารย์ต้องการมากกว่าตัว exercise” HR 8 (188-190)
“ดูเนื้อหาใน web Aj. Art แล้วแบ่งกลุ่ม present ให้เพื่อนฟัง” (237/10)

Make it Requirement
“การเรียนรู้ของกลุ่มที่ทำช่วงหลัง อาจไม่เกิดการเรียนรู้เพราะว่าไม่ค่อยได้ทำเอง เพราะทำเองไม่ทันแล้ว”
อาจบังคับเป็น 5 คะแนนไปเลย ไม่ต้องมี option ให้เลือกทำหรือไม่ทำ”
“อาจกำหนดระยะเวลา ทำในช่วงนี้ได้คะแนนเต็ม ทำหลังจากนี้ได้ลดหลั่นลงไป”

Explain other Features on the Web“ที่ผ่านมาผมไม่ได้เข้าไปดู Feature อื่นใน learn via web เลย แต่พออาจารย์บอกว่ามีอธิบาย แล้วก็มี exercise ด้วย ผมรู้สึกว่าละอายใจเหมือนกัน (กลุ่มตัวอย่างท่านอื่นหัวเราะ) แต่ผมก็ไปซื้อหนังสือ stat มาอ่าน หลังจากอ.สำรวมสอนปุ๊ป ก็ถามแฟนว่า อาจารย์ท่านไหนเขียนหนังสือ stat ที่อ่านง่ายมั่ง เค้าแนะนำอาจารย์ของที่จุฬาฯ” HR 8 (88-90/4)

“การ Input data ลงไปใน SPSS พอจะคุ้นเคยแล้ว แต่เมื่อไหร่จะต้องใช้อะไร อันนี้ยังไม่ได้ (กลุ่มตัวอย่างทุกคนพยักหน้า) ตรงนี้ก็น่าจะ link กับ อ.สำรวม คือ ผมคิดว่า ถ้า อ.สำรวมเข้าไปทำ learn via web เองซัก 1 เที่ยว อ.มาพูดกับเราก็คงจะตรง” (120-122/5)

“คือ ไม่เข้าใจว่า regression ไว้ทำอะไร linear ไว้ทำอะไร” (128/5)

“คือเราไม่เข้าใจ ที่มา ก็เลยต้องจำ Keyword; less than, more than” (กลุ่มตัวอย่างทุกท่านพยักหน้า) (129/5)

“อาจารย์บอกว่า จริงๆใน web มันมีคำอธิบายแต่เราไม่ทราบ ซึ่งอาจกำหนดเล็กน้อยให้เข้าไปดู แต่กำหนดอย่างไรต้องดูเนื้อหา” (262-263/11)

Add final
Aj. Sai: ถ้าสอบ final ใช้แบบ online ด้วยดีมั้ย
“โอเค” ส่วนใหญ่
“เพราะตรวจคะแนนได้เลย บอกคะแนนได้เลย จบ”
“ข้อสอบก็ random ทุกคนได้ไม่เหมือนกัน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ”
Aj. Sai: ถ้ามันมาเป็น final exam จะช่วยให้เรียนรู้ได้มากขึ้นมั้ย
“โอเค” ส่วนใหญ่
Aj. Sai: ชอบมากกว่าสอบเขียนมั้ย
“ชอบมากกว่า เพราะมือมันโหดร้าย” (341-359/15)

Aj. Sai: ถ้าใช้ learn via web เป็นส่วนหนึ่งของการสอบ final ด้วยจะดีมั้ย
“ถ้า test มันวัดสิ่งที่เรียนได้จริง คือ เนื้อหาที่เรียนกับที่ web ต้องmatch กัน”
“ควรนำไปใช้กับวิชาสถิติมากกว่าวิจัย”
“ไม่เกิน 10 คะแนนก็โอเค” 159/7

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License